Monthly Archives: September 2016

การใช้ภาษาไทยบน Latex บน Linux Ubuntu 14.04

เป็นบทความจากคุณ Peerajak Witoonchart ซึ่งมีต้นฉบับอยู่ที่ การใช้ภาษาไทยบน Latex บน Linux Ubuntu 14.04 โดยเวอร์ชันบน ThaiTug ได้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยผมเล็กน้อย   LaTeX เป็นโปรแกรมที่ทำให้เขียนหนังสือแบบเดียวกับ Microsoft word (admin จริงแล้ว LaTeX typesetting system ส่วน Word เป็น word processing ซึ่งในแง่ของการใช้งานต่างกันพอสมควรครับ)  ส่วนเป็นสมการคณิตศาสตร์สวย มันจัดการเรื่องย่อหน้า บรรทัด ให้เอง ทำให้เราสามารถพุ่งความสนใจไปที่งานเรา  ผู้เขียนไม่ชอบ Microsoft word ในแง่ที่พอเราเพิ่มข้อความด้านบน สมมุติหน้าที่ 3