Monthly Archives: July 2018

ความลับสวรรค์ 3

ในการทำหนังสือด้วย LaTeX นั้น ปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องการตั้งค่าขนาดของฟอนต์ ซึ่งจำกัดมีไม่กี่ขนาด ทั้งนี้เนื่องจาก class book กำหนดไว้แค่นั้น (โดยคนทำ LaTeX ไม่ใช่คนทำ TeX) ได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อน และเพื่อนแนะนำให้ใช้ class extbook ใช้อย่างไร ทำอย่างไร หาเอกสารอ่านเอาเองนะครับ [crayon-5c705d6d792e8904712561/] ความลับที่ 2 ซึ่งไม่ลับอะไรแต่เข้าใจยากหน่อย เกี่ยวกับแพ็กเกจ subfig ซึ่งถ้าใช้งานปกติแบบคนทั่วไปก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ แต่ถ้าใช้งานยาก ๆ สลับซับซ้อน ก็มักจะมีปัญหา กรณีนี้คือ caption ที่เป็นตัวอักษรไม่เป็นไปตามหวัง คือหวังให้เป็นภาษาไทย และไม่อยู่ตรงกลาง คือหวังให้อยู่ตรงกลางรูป วิธีแก้ ก็ดูการ \renewcommand{\thesubfigure}{\thalph{subfigure}}