XeTeX กับภาษาไทย

latexpicหลังปลุกปล้ำกับมันซะนาน ก็ได้รูปแบบที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามการตัดคำที่ได้อาจจะยังไม่ดีนัก ต้องปรับแต่งด้วยมือบ้าง ล่าสุดได้รับคำแนะนำจากคุณ Chakkree (ดูความเห็นข้างล่าง) ในเรื่องการแก้ไขปัญหาสระลอย ถึงตอนนี้เราก็สามารถใช้ฟอนต์ Angsana New ได้แล้วครับ

 1. ติดตั้ง MiKTeX 2.7 -2.8 แบบตัวเล็กแล้วค่อยคิดตั้งเอาเพิ่มภายหลัง
 2. ผู้ใช้ WinEDT นั้น ตัวโปรแกรมจะไม่รองรับ UTF-8 สองภาษา ดังนั้นให้ใช้บรรณาธิกรณ์ตัวอื่นเช่น Notepad++, TeXMaker ฯลฯ เพื่อตัดความยุ่งยากในการใช้ TeXMaker ขอแนะนำให้ใช้ Notepad++ บวกกับ command line หรือใช้ texworks ก็จะง่ายที่สุด
 3. การคอมไพล์ควรทำผ่าน Command line (ไม่จำเป็นสำหรับ texworks) เพื่อจะได้สังเกตเห็นข้อผิดพลาดในการคอมไพล์กรณีที่ใช้ TeXMaker เวลาสั่งผ่าน command line ก็ใช้คำสั่ง xelatex file.tex
 4. ตัวอย่างไฟล์

 5. สำหรับ Windows XP ให้ไปที่ Start->run แล้วสั้ง cmd เพื่อเปิดหน้าต่าง command line ขึ้นมา เข้าไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ได้สร้างไว้ ในที่นี้คือ test.tex จากนั้นสั่ง xelatex test ส่วนบรรณาธิกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับ XeTeX มาก ๆ คือ TeXworks ไว้จะเขียนถึงอีกที
 6. เอกสารที่ได้จะเป็น pdf เรียกดูได้ด้วย Adobe Reader (ซึ่งเร็วและฟรี)
 7. ในกรณีมีการแก้ไขเอกสาร ก่อนสั่งคอมไพล์ให้ปิดเอกสาร pdf นั้น ๆ ก่อน (ไม่จำเป็นสำหรับ texworks) เพราะว่า Adobe Reader จะล็อคไฟล์นั้น ๆ ไม่ให้แก้ไขได้

สำหรับ Notepad++ ให้คัดลอกข้อความทั้งหมดไปใส่ แล้วให้ไปที่เมนู Format และเลือก Encode in UTF-8 จากนั้นให้ลบข้อความที่เป็นภาษาไทยออกทั้งหมดแล้วพิมพ์เข้าไปใหม่ เพื่อให้ข้อความภาษาไทยเป็น UTF-8 จัดเก็บไฟล์ให้มีนามสกุล tex เช่น test.tex

fonttextbf="Angsana New Bold:script=thai" at 16pt

fonttextit="Angsana New Italic:script=thai" at 16pt

24 Responses to XeTeX กับภาษาไทย

 1. [...] MikTeX 2.9(XeLaTeX) + ฟอนต์ TH SarabunPSK บนเครื่องที่ admin [...]

 2. ผมลองดูกับ MikTex2.9 บน Notepad++ แล้ว ปรากฎว่าตัวเอียง ตัวหนาใช้ไม่ได้ครับ ไม่ทราบว่าแก้ปัญหาอย่างไร ขอบคุณครับ

 3. admin says:

  ให้เซ็ทภาษาไทยตามรหัสข้างล่างนี้นะครับ

  \usepackage{xltxtra}

  \XeTeXlinebreaklocale "th"
  \defaultfontfeatures{Scale=1.3}
  \setmainfont[Script=Thai,Ligatures=TeX]{Browallia New}
  \XeTeXlinebreakskip = 0pt plus 1pt \relax %

  เวลาใช้ตัวหนาตัวเอียง จะสามารถใช้คำสั่ง \textbf{} \textit{} ได้โดยตรงครับ

 4. chakkree says:

  ลองทดสอบกับ ชุดนีีดูครับ
  ผมใช้ MixTeX 2.9 + TeXWorks ลอง

  % — TestXeTeX_SetAngsana.tex——-
  % — Chakkree Tiyawongsuwan —-
  %
  % อ้างอิง http://markmail.org/message/ulp3lmxfg5biv7b5
  %
  \documentclass[12pt,a6paper]{book}
  \usepackage{xltxtra}

  \XeTeXlinebreaklocale "th"
  \defaultfontfeatures{Scale=1.23}

  \begin{document}
  \setmonofont[Scale=0.8]{Tahoma:script=thai}

  \fontspec[
  ItalicFont={Angsana New Italic:script=thai},
  BoldFont={Angsana New Bold:script=thai},
  BoldItalicFont={Angsana New Bold Italic:script=thai},
  ]{Angsana New:script=thai}

  \noindent
  ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวปกติ\\
  {\itshape ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวเอียง} \\
  {\bfseries ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนา } \\
  {\bfseries\itshape ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนาเอียง} \\

  ทดสอบใช้คำสั่ง \LaTeXe{}\\
  ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวปกติ\\
  \textbf{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนา}\\
  \textit{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวเอียง}\\
  \textsl{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวเอน}\\
  \textbf{\textit{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนาเอียง}}\\
  \texttt{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวพิมพ์}

  \end{document}

 5. chakkree says:

  ลองทดสอบกับ ชุดนีีดูครับ ผมใช้ MixTeX 2.9 + TeXWorks ลอง

  % — TestXeTeX_SetAngsana.tex——-
  % — Chakkree Tiyawongsuwan —-
  %
  % อ้างอิง http://markmail.org/message/ulp3lmxfg5biv7b5
  %
  \documentclass[12pt,a4paper]{book}
  \usepackage{xltxtra}

  \XeTeXlinebreaklocale "th"
  \defaultfontfeatures{Scale=1.23}

  \begin{document}
  \setmonofont[Scale=0.8]{Tahoma:script=thai}

  \fontspec[
  ItalicFont={Angsana New Italic:script=thai},
  BoldFont={Angsana New Bold:script=thai},
  BoldItalicFont={Angsana New Bold Italic:script=thai},
  ]{Angsana New:script=thai}

  \noindent
  ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวปกติ\\
  {\itshape ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวเอียง} \\
  {\bfseries ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนา } \\
  {\bfseries\itshape ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนาเอียง} \\

  ทดสอบใช้คำสั่ง \LaTeXe{}\\
  ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวปกติ\\
  \textbf{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนา}\\
  \textit{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวเอียง}\\
  \textsl{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวเอน}\\
  \textbf{\textit{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนาเอียง}}\\
  \texttt{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวพิมพ์}

  \end{document}

 6. chakkree says:

  ทำไม ข้อความที่โพส กับ ที่พิมพ์ ไม่เหมือนกันเนี่ย
  ในที่โพส จะขึ้นบรรทัดใหม่ ???????
  ต้องมีทริค อะไร สำหรับ WordPress เนี่ย ???

 7. chakkree says:

  ขออนุญาติทดสอบอีกทีนะครับ เมื่อกี้ใช้ FireFox โพสข้อความ
  เห็นในเว็บบางที่บอกว่าถ้าใช้ IE อาจจะได้
  คราวนี้ IE

  % — TestXeTeX_SetAngsana.tex——-
  % — Chakkree Tiyawongsuwan —-
  %
  % อ้างอิง http://markmail.org/message/ulp3lmxfg5biv7b5
  %
  \documentclass[12pt,a6paper]{book}
  \usepackage{xltxtra}

  \XeTeXlinebreaklocale "th"
  \defaultfontfeatures{Scale=1.23}

  \begin{document}
  \setmonofont[Scale=0.8]{Tahoma:script=thai}

  \fontspec[
  ItalicFont={Angsana New Italic:script=thai},
  BoldFont={Angsana New Bold:script=thai},
  BoldItalicFont={Angsana New Bold Italic:script=thai},
  ]{Angsana New:script=thai}

  \noindent
  ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวปกติ\\
  {\itshape ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวเอียง} \\
  {\bfseries ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนา } \\
  {\bfseries\itshape ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนาเอียง} \\

  ทดสอบใช้คำสั่ง \LaTeXe{}\\
  ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวปกติ\\
  \textbf{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนา}\\
  \textit{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวเอียง}\\
  \textsl{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวเอน}\\
  \textbf{\textit{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนาเอียง}}\\
  \texttt{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวพิมพ์}

  \end{document}

 8. chakkree says:

  ถ้าคุมด้วย tag paergraph ของ html จะผ่านหรือไม่ ?

  % — TestXeTeX_SetAngsana.tex——-
  % — Chakkree Tiyawongsuwan —-
  %
  % อ้างอิง http://markmail.org/message/ulp3lmxfg5biv7b5
  %
  \documentclass[12pt,a6paper]{book}
  \usepackage{xltxtra}

  \XeTeXlinebreaklocale "th"
  \defaultfontfeatures{Scale=1.23}

  \begin{document}
  \setmonofont[Scale=0.8]{Tahoma:script=thai}

  \fontspec[
  ItalicFont={Angsana New Italic:script=thai},
  BoldFont={Angsana New Bold:script=thai},
  BoldItalicFont={Angsana New Bold Italic:script=thai},
  ]{Angsana New:script=thai}

  \noindent
  ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวปกติ\\
  {\itshape ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวเอียง} \\
  {\bfseries ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนา } \\
  {\bfseries\itshape ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนาเอียง} \\

  ทดสอบใช้คำสั่ง \LaTeXe{}\\
  ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวปกติ\\
  \textbf{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนา}\\
  \textit{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวเอียง}\\
  \textsl{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวเอน}\\
  \textbf{\textit{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนาเอียง}}\\
  \texttt{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวพิมพ์}

  \end{document}

 9. chakkree says:

  ลองใช้ tag break line สำหรับ HTML ต่อท้ายทุกบรรทัดเอง
  อาจารย์สุดชาย ผมต้องขออภัยด้วยนะครับ อาจจะมี Comment เยอะนิด แต่อยากทราบวิธีโพส ให้ได้รหัสคำสั่งในลักษณะ Pretty Form

  % — TestXeTeX_SetAngsana.tex——-
  % — Chakkree Tiyawongsuwan —-
  %
  % อ้างอิง http://markmail.org/message/ulp3lmxfg5biv7b5
  %
  \documentclass[12pt,a4paper]{book}
  \usepackage{xltxtra}

  \XeTeXlinebreaklocale "th"
  \defaultfontfeatures{Scale=1.23}

  \begin{document}
  \setmonofont[Scale=0.8]{Tahoma:script=thai}

  \fontspec[
  ItalicFont={Angsana New Italic:script=thai},
  BoldFont={Angsana New Bold:script=thai},
  BoldItalicFont={Angsana New Bold Italic:script=thai},
  ]{Angsana New:script=thai}

  \noindent
  ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวปกติ\\
  {\itshape ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวเอียง} \\
  {\bfseries ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนา } \\
  {\bfseries\itshape ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนาเอียง} \\

  ทดสอบใช้คำสั่ง \LaTeXe{}\\
  ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวปกติ\\
  \textbf{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนา}\\
  \textit{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวเอียง}\\
  \textsl{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวเอน}\\
  \textbf{\textit{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนาเอียง}}\\
  \texttt{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวพิมพ์}

  \end{document}

 10. chakkree says:

  ถ้าใช้ Tag พิเศษของ WorkPress code

  [code]
  % — TestXeTeX_SetAngsana.tex——-
  % — Chakkree Tiyawongsuwan —-
  %
  % อ้างอิง http://markmail.org/message/ulp3lmxfg5biv7b5
  %
  \documentclass[12pt,a6paper]{book}
  \usepackage{xltxtra}

  \XeTeXlinebreaklocale "th"
  \defaultfontfeatures{Scale=1.23}

  \begin{document}
  \setmonofont[Scale=0.8]{Tahoma:script=thai}

  \fontspec[
  ItalicFont={Angsana New Italic:script=thai},
  BoldFont={Angsana New Bold:script=thai},
  BoldItalicFont={Angsana New Bold Italic:script=thai},
  ]{Angsana New:script=thai}

  \noindent
  ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวปกติ\\
  {\itshape ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวเอียง} \\
  {\bfseries ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนา } \\
  {\bfseries\itshape ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนาเอียง} \\

  ทดสอบใช้คำสั่ง \LaTeXe{}\\
  ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวปกติ\\
  \textbf{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนา}\\
  \textit{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวเอียง}\\
  \textsl{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวเอน}\\
  \textbf{\textit{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนาเอียง}}\\
  \texttt{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวพิมพ์}

  \end{document}
  [/code]

  • admin says:

   ถ้าใช้ Tag พิเศษของ WorkPress code

   [code] % — TestXeTeX_SetAngsana.tex——- % — Chakkree Tiyawongsuwan —- % % อ้างอิง http://markmail.org/message/ulp3lmxfg5biv7b5 % \documentclass[12pt,a6paper]{book} \usepackage{xltxtra}

   \XeTeXlinebreaklocale "th" \defaultfontfeatures{Scale=1.23}

   \begin{document} \setmonofont[Scale=0.8]{Tahoma:script=thai}

   \fontspec[ ItalicFont={Angsana New Italic:script=thai}, BoldFont={Angsana New Bold:script=thai}, BoldItalicFont={Angsana New Bold Italic:script=thai}, ]{Angsana New:script=thai}

   \noindent ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวปกติ\\ {\itshape ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวเอียง} \\ {\bfseries ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนา } \\ {\bfseries\itshape ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนาเอียง} \\

   ทดสอบใช้คำสั่ง \LaTeXe{}\\ ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวปกติ\\ \textbf{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนา}\\ \textit{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวเอียง}\\ \textsl{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวเอน}\\ \textbf{\textit{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวหนาเอียง}}\\ \texttt{ป้า กะ ปู่ กู้อีจู้ ตัวพิมพ์}

   \end{document} [/code]

   Reply

 11. Akaradej says:

  พอดีเพิ่งมาลองใช้ XeTex ในการทำเอกสารนะครับ
  มีข้อสงสัย คือ
  ต้องการใช้ฟอนต์ภาษาไทยแบบเดียวกับฟอนต์ใน LaTex จะทำได้หรือไม่ครับ
  ช่วยแนะนำด้วยครับ

 12. admin says:

  ได้ครับ ไม่มีปัญหาอะไร แค่ลงฟอนต์นั้น ๆ ไป แล้วก็เรียกใช้ครับ

  • Akaradej says:

   ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
   แล้วพอจะทราบชื่อของฟอนต์ที่ใช้ใน LaTex(ภาษาไทย) หรือเปล่าครับ
   จะได้หามาลงครับ

  • Akaradej says:

   ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
   แล้วพอจะทราบชื่อฟอนต์ภาษาไทยที่ใช้ใน LaTex หรือเปล่าครับ
   จะได้ไปหามาลงในเครื่องครับ

 13. Juta says:

  ใช้ XeLatex ทำหนังสือ จึงต้องการเปลี่ยน "Chapter" เป็น "บทที่" ได้ลองใช้คำสั่ง \renewcommand{\chaptername}{บทที่} ก็ยังแสดงเป็น Chapter เหมือนเดิมค่ะ

 14. chakkree says:

  สำหรับ XeLaTeX ใช้แพ็กเก็จ polyglossia ครับ แล้วเพิ่มคำสั่งให้เป็นภาษาไทยครับ คำว่า chapter จะกลายเป็น บทที่ครับ แต่รู้สึกยังมี bug บ้าง ต้องเขียนคำสั่งปรับปรุงเพิ่ม ถ้าจำไม่ผิด น่าจะเป็น เลขภาคผนวก ไม่เป็น ก ข ค เป็น A B C แต่คำสั่งปรับแก้ อยู่แถว ๆ นี้ ล่ะครับ ต้องหาหน่อย แต่ทำหนังสือด้วย XeLaTeX ถ้าทำได้อย่าลืมมาแบ่งปัน รูปแบบคำสั่งหน่อยนะครับ กำลังพยายามลองอยู่ครับ

  %% แพ็คเก็จทดแทน babel
  \usepackage{polyglossia}
  %% ตั้งให้เป็นไทย
  \setdefaultlanguage{thai}
  \newfontfamily{\thaifont}[Script=thai]{TH Sarabun New}

 15. mbig says:

  "....แต่รู้สึกยังมี bug บ้าง ต้องเขียนคำสั่งปรับปรุงเพิ่ม ถ้าจำไม่ผิด น่าจะเป็น เลขภาคผนวก ไม่เป็น ก ข ค เป็น A B C แต่คำสั่งปรับแก้ อยู่แถว ๆ นี้ ล่ะครับ ต้องหาหน่อย...."

  ผมลอง search หลายทางแล้วครับ ไม่พบเลย ขอรบกวนคำแนะนำด้วยครับ
  ขอบคุณมากครับ

  • chakkree says:

   ตามหาวิธีตั้งเลขภาคผนวกให้เป็น ก ข ค สำหรับ XeLaTeX ได้แล้วครับ ไปหานานเลยเป็นปี

   1) ใช้ แพ็คเก็จ appendix เพิ่มคำสั่งเรียกเข้าไป
   \usepackage[titletoc,toc,title]{appendix}

   2) ส่วนท้ายห้ามใช้ \backmatter คำว่าภาคผนวก ก จะหายไป ใช้ด้วยกันไม่ได้ แต่

   3) ใช้ environment appendices แล้วปรับแต่งนิดนึงก่อนเรียก \chapter ตามคำสั่ง

   \begin{appendices}
   \renewcommand*{\thechapter}{\thaiAlph{chapter}}
   \chapter{ทดสอบภาคผนวก} %% ---------------------
   \chapter{ทดสอบภาคผนวกอีกที} %% ---------------------
   \end{appendices}
   \end{document}

   • chakkree says:

    ที่สำคัญ อย่าลืมแพ็กเก็จ polyglossia ครับ

   • chakkree says:

    เพิ่มคำสั่งนี้ลงในส่วน Premble ด้วยครับ ไม่งั้นสารบัญจะเขียนเป็น Appendices แทน ภาคผนวก

    \AtBeginDocument{
    \renewcommand\appendixtocname{ภาคผนวก}
    }

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *