เกี่ยวกับเว็บ

TFZsuperellipseเว็บนี้สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีการใช้โปรแกรมในตระกูล LaTeX กันมากขึ้น ในขั้นต้นนี้เว็บได้รับการสนับสนุนทั้งพื้นที่ และอื่น ๆ ที่คงจะตามมาอีกมากมาย จากคุณ bact

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *