Tag Archives: book

เอกสารคำสอนภาษาไทย

ในการเขียนเอกสารภาษาไทยเล่มโต ๆ กลุ่มอาจารย์หลาย ๆ คนจะนิยมใช้ XeLaTeX ร่วมกับฟอนต์ TH Sarabun New จากที่รู้ ๆ กันอยู่คือฟอนต์บน windows ไม่เท่ากับบน LaTeX ต้องทำการขยายด้วยตัวคูณ 1.29 หรือ 1.3 และการเว้นบรรทัดก็ใช้ 1.2 ขึ้นไป การใช้วิธีนี้มีข้อจำกัดอยู่พอสมควร เรื่องฟอนต์ของ Math mode ซึ่งไม่ได้ขยายตามตัวอักษร กล่าวคือตัวคูณที่กล่าวมานั้นเหมาะกับฟอนต์ 12 pt ของ LaTeX ไม่ได้เหมาะกับขนาดอื่น ถ้าเราขยายไปมากกว่านั้นก็จะทำให้ฟอนต์ของ Math mode ไม่ได้ขยับตาม วิธีการแก้ปัญหานี้ก็คือใช้คำสั่ง [crayon-5c41fb6757897255259588/]