Tag Archives: extbook

ความลับสวรรค์ 3

ในการทำหนังสือด้วย LaTeX นั้น ปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องการตั้งค่าขนาดของฟอนต์ ซึ่งจำกัดมีไม่กี่ขนาด ทั้งนี้เนื่องจาก class book กำหนดไว้แค่นั้น (โดยคนทำ LaTeX ไม่ใช่คนทำ TeX) ได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อน และเพื่อนแนะนำให้ใช้ class extbook ใช้อย่างไร ทำอย่างไร หาเอกสารอ่านเอาเองนะครับ [crayon-5c42043610a0e439149749/] ความลับที่ 2 ซึ่งไม่ลับอะไรแต่เข้าใจยากหน่อย เกี่ยวกับแพ็กเกจ subfig ซึ่งถ้าใช้งานปกติแบบคนทั่วไปก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ แต่ถ้าใช้งานยาก ๆ สลับซับซ้อน ก็มักจะมีปัญหา กรณีนี้คือ caption ที่เป็นตัวอักษรไม่เป็นไปตามหวัง คือหวังให้เป็นภาษาไทย และไม่อยู่ตรงกลาง คือหวังให้อยู่ตรงกลางรูป วิธีแก้ ก็ดูการ \renewcommand{\thesubfigure}{\thalph{subfigure}}

เอกสารคำสอนภาษาไทย

ในการเขียนเอกสารภาษาไทยเล่มโต ๆ กลุ่มอาจารย์หลาย ๆ คนจะนิยมใช้ XeLaTeX ร่วมกับฟอนต์ TH Sarabun New จากที่รู้ ๆ กันอยู่คือฟอนต์บน windows ไม่เท่ากับบน LaTeX ต้องทำการขยายด้วยตัวคูณ 1.29 หรือ 1.3 และการเว้นบรรทัดก็ใช้ 1.2 ขึ้นไป การใช้วิธีนี้มีข้อจำกัดอยู่พอสมควร เรื่องฟอนต์ของ Math mode ซึ่งไม่ได้ขยายตามตัวอักษร กล่าวคือตัวคูณที่กล่าวมานั้นเหมาะกับฟอนต์ 12 pt ของ LaTeX ไม่ได้เหมาะกับขนาดอื่น ถ้าเราขยายไปมากกว่านั้นก็จะทำให้ฟอนต์ของ Math mode ไม่ได้ขยับตาม วิธีการแก้ปัญหานี้ก็คือใช้คำสั่ง [crayon-5c420436138f1759503461/]