Tag Archives: pgfplots

วาด hyperbola ด้วย TikZ

hyperbola plot with TikZ

คุณสุขุมถามมาใน forum พอดีไม่เคยใช้เหมือนกันเลยตอบไม่ได้ ใช้ MATLAB ทดสอบแล้วตอบ ซึ่งคิดว่าเหมือน ๆ กัน วันนี้นั่งดูเว็บ TUG เล่น ๆ ก็พบว่ามีแพ็กเกจ pgfplots ซึ่งสามารถใช้งานในการพล็อตกราฟได้ดี เลยลองเล่นดูสักพัก แล้วลองทำโจทย์ที่คุณสุขุมให้มาดู ปรากฏว่าง่ายมาก ๆ เลยลองเขียนวิธีการไว้เป็นบันทึกช่วยจำสักหน่อย โจทย์เป็นแบบนี้ครับ ให้พล็อตกราฟพาราโบลา     จะได้รหัสของ TikZ เป็นดังนี้ [crayon-5c705bd380cd5867425245/] วิธีการพล็อตก็ต้องเปลี่ยนสมการไฮเปอร์โบลาให้อยู่ในรูปสมการ     ก่อน ซึ่งจากสมการไฮเปอร์โบลาที่คุณสุขุมให้มาสามารถแปลงเป็นสมการได้ดังนี้ สมการนี้มีปัญหาเล็กน้อยนั่นคือค่า ซึ่งจะต้องไม่มีค่าอยู่ในช่วง ไม่เช่นนั้นค่า ที่ได้จะเป็นจำนวนเชิงซ้อน วิธีการพล็อตก็ต้องแบ่งการพล็อตออกเป็นสองช่วงคือช่วงที่ค่า และช่วงที่ค่า