Tag Archives: thailatex

การใช้ภาษาไทยบน Latex บน Linux Ubuntu 14.04

เป็นบทความจากคุณ Peerajak Witoonchart ซึ่งมีต้นฉบับอยู่ที่ การใช้ภาษาไทยบน Latex บน Linux Ubuntu 14.04 โดยเวอร์ชันบน ThaiTug ได้มีการปรับปรุงแก้ไขโดยผมเล็กน้อย   LaTeX เป็นโปรแกรมที่ทำให้เขียนหนังสือแบบเดียวกับ Microsoft word (admin จริงแล้ว LaTeX typesetting system ส่วน Word เป็น word processing ซึ่งในแง่ของการใช้งานต่างกันพอสมควรครับ)  ส่วนเป็นสมการคณิตศาสตร์สวย มันจัดการเรื่องย่อหน้า บรรทัด ให้เอง ทำให้เราสามารถพุ่งความสนใจไปที่งานเรา  ผู้เขียนไม่ชอบ Microsoft word ในแง่ที่พอเราเพิ่มข้อความด้านบน สมมุติหน้าที่ 3

ทักทาย เดือนธันวาคม 2556

สวัสดีมิตรรักผู้อ่านทั้งหลาย ในภาคการศึกษาหน้าผมจะมีเวลามากขึ้น ผมสัญญาว่าจะมีการเขียนบทความให้มากขึ้นครับ วันนี้ก็ขอแนะนำ YouTube ของอาจารย์ ดร. มีโชค ชูดวง ซึ่งอธิบายการใช้งาน LaTeX รวมไปถึง ThaiLaTeX ไว้อย่างละเอียดและใช้งานได้จริง โดยผมจะทำลิงค์ไว้ดังนี้ LaTeX ตอนที่ 1 การใช้งาน LaTeX เบื้องต้นด้วย TexWorks LaTeX ตอนที่ 2 LaTeX กับภาษาไทย การเรียนรู้จาก อาจารย์ มีโชค ชูดวง นั้นได้พิสูจน์แล้วจากลูกศิษย์ผมคนหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้งาน LaTeX ได้อย่างคล่องแคล่วทีเดียว  

การใช้ pdfpages ร่วมกับ fancy header สร้างส่วน header+footer ให้กับเอกสาร pdf

ปัญหา มีเหตุจากผมใช้งานโปรแกรม Office แล้วมีปัญหาบางประการในการจัดเลขหน้าและส่วนหัวและส่วนท้าย และจากขนาดของไฟล์ที่ใหญ่มาก ทำให้การทำงานของโปรแกรมไม่เสถียร โปรแกรมจะค้างบ่อย ๆ เมือแก้ไขเอกสารจะค่อยข้างเสียเวลาและเสียอารมณ์เป็นอย่างยิ่ง แนวทางแก้ ทำการสร้างเอกสารใหม่ด้วยโปรแกรม Office ที่ไม่มีส่วนหัวและท้ายกระดาษ และตั้งค่าขอบกระดาษเป็น 25 มม ทั้งหมด แล้วทำการส่งออกเป็นเอกสาร pdf ที่ไม่มีเลขหน้า ใช้งาน pdfLaTeX โดนการเรียกแพกเกจ pdfpages ร่วมกับ fancy header สร้างส่วน header และ footer ให้กับเอกสาร pdf หลังจากนั้นถึงใช้งาน LaTeX ในการแทรกส่วนหัวและท้ายกระดาษ พอจะแก้ปัญหาชั่วคราวไปก่อน ได้รหัสคำสั่งดังแสดงครับ แพกเกจ babel