Tag Archives: XeLaTeX

XeLaTeX กับฟอนต์ Garuda

ทุกคนที่ทำงานเอกสารบน LaTeX ส่วนใหญ่ก็จะต้องทำงานกับสมการ ตัวเลข เอกสารอ้างอิง ฯลฯ ตั้งแต่การมาของ XeLaTeX (ต่อไปบางครั้งจะเรียกสั้น ๆ ว่า LaTeX) ความหวังในการใช้งานเอกสารภาษาไทยบน LaTeX ก็ดูสดใสมากขึ้น ทั้งระบบตัดคำที่ไม่ต้องใช้โปรแกรมตัดคำแยกแบบ ctex หรือ swath การสร้างเอกสาร pdf ก็ทำได้แบบอัตโนมัติ รูปภาพก็ใช้รูปแบบต่าง ๆ ได้มากขึ้น จะว่าไปผมไม่เคยมีปัญหากับ XeLaTeX เลย เมื่อใช้งานกับเอกสารภาษาอังกฤษ ทั้งเอกสารการสอน ใบงานการทดลอง (lab sheet) screen presentation เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สะดวกสบาย ตั้งแต่ใช้ LaTeX  มาสิบกว่าปี ในยุคของ

การสร้างกรอบรอบกระดาษ ด้วย XeLaTeX

ช่วงนี้เริ่มจะเปิดภาคการศึกษา ปกติจะทำเอกสารการบ้านสำหรับนักศึกษา ซึ่งทุกครั้งจะใช้โปรแกรมสำนักงานสำหรับจัดทำเอกสารสร้างงานการบ้าน แต่ตอนนี้เห็นว่ามาลองใช้งาน XeLaTeX เลยอยากจะลองสร้างด้วย XeLaTeX แต่จริง ๆ แล้วก็เคยอยากทำมานานแล้วแต่ไม่สำเร็จ เพิ่งสำเร็จเลยนำมาลองให้เพื่อน ๆ ลองทดสอบกันครับ การตบแต่งกรอบกระดาษก็จะใช้คำสั่ง \AddToShipoutPicture{} เพื่อกำหนดส่วนที่จะแสดงทุกหน้า และภายในใช้คำสั่ง \framebox สร้างกรอบสี่เหลี่ยมใหญ่ แล้ววางชิ้นส่วนอื่น ๆ ด้วยคำสั่ง \put ไม่ว่าจะเป็นเส้นที่ใช้คำสั่ง \line หรือ \rule ก็ได้ การกำหนดขอบกระดาษ กำหนดให้สอดคล้องกับโครงกรอบที่เราวาดด้วยแพ็กเก็จ geometry ใช้แพ็กเก็จ lastpage เพื่อให้แสดงค่าเลขหน้าสุดท้าย ใช้คำสั่ง \fontsize{14pt}{16pt}\selectfont ในการกำหนดขนาดของฟอนต์ครับ [crayon-5c70647abba79028086154/]   รูปผลการรันอัพรูปไม่ได้ครับแต่โหลดตัวอย่างได้ที่