Donald E. Knuth ในปี ค.ศ. 1959

Donal E. Knuth นั้นเป็นนักคณิตศาสตร์ ที่ไม่ธรรมดา มีหนังสือค้างหิ้งอยู่ด้วยกันถึงสี่เล่ม (ชุดเดียวกัน) และก็มีไอคอนที่แทนตัวเขาคือ TeX หลายคนอาจจะรู้แล้วว่าตัวระบบของ TeX ที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันนั้นสร้างด้วยน้ำแรงของนักศึกษาระดับปริญญาเอกหลายคนทีเดียว สิ่งที่น่าชื่นชมของ Knuth นั้นก็คือมีผลงานที่โด่งดังในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเอง ข้างล่างเป็นวิดีโอของชายผู้อยู่เบื้องหลัง TeX สมัยหนุ่มหล่อมาก ๆ ปัจจุบันหน้าตาเป็นอย่างไนนั้น ไปหาเอาเอง

Read More →