การใช้ MiKTeX 2.8-2.9 กับภาษาไทย

latexpic

หน้านี้เรียบเรียงเพิ่มเิติมจาก การติดตั้งภาษาไทยกับ MikTeX โดยหวังว่าจะเป็นแหล่งข้อมูลอีกอันสำหรับการติดตั้งภาษาไทยบน MikTeX 2.5 อีกอันที่ค่อนข้างจะทันสมัยนอกเหนือจากเว็บข้างต้น

สำหรับผู้ใช้ MikTeX 2.5 จะไม่สามารถใช้ MiKTeX Thai Extensions 0.3.5 ได้อีกต่อไป ผู้พัฒนาก็เลิำกพัฒนาต่อแล้ว(คิดว่า) ซึ่งน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง แต่ไม่เป็นไรให้ทำตามขั้นตอน ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกับเว็บข้างบนมีส่วนที่เปลี่ยนแปลงอยู่สองจุดที่ สำคัญซึ่งจะชี้แจงภายหลัง การติดตั้งภาษาไทยสำหรับ MiKTeX ในที่นี้จะให้ถือว่าผู้อ่านได้ติดตั้ง MiKTeX ไว้ที่ home ซึ่งโดยปกติคือ C:Program FilesMiKTeX 2.x และสำหรับ ผมจะเป็น 2.6

เพื่อไม่ให้ซ้ำกับลิงค์ ข้างบนนัก กรณีที่คุณต้องการฟอนต์ที่สวยงามที่ประดิษฐ์โดย คุณเทพพิทักษ์ และผู้ร่วมงาน น่าเสียดายที่ไม่มีีฟอนต์ของวินโดวส์ ดังนั้นผู้ใช้วินโดวส์ ทั้งหลายก็คงต้องใช้เครื่องมืออื่นช่วย สำหรับคนที่มี Cygwin (ต้องลง make กับ tetex ด้วยนะครับ)ให้ทำตามนี้

 1. ให้ดาวน์โหลด Thailatex 0.4.3 จาก CTAN (ซึ่งควรจะเอาจากตัวนี้เป็นหลักนะครับ) แตกไฟล์ไปเก็บในที่ใดที่หนึ่ง ตัวอย่างเช่น c: ซึ่งตัวไฟล์ทั้งหมดจะอยู่ใน c:thailatex (ถ้า์ไฟล์ถูกบีบไว้ เวลาแตกก็ใช้ 7-zip)
 2. เรียก Cygwin ขึ้นมา แล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ในข้อ 1 ด้วยคำสั่ง

 3. ./configure
 4. make
 5. make install
 6. รอประมาณอึดใจ ขึ้นอยู่กับความเร็วเครื่อง ก็จะได้ไฟล์ทุกไฟล์ที่ต้องการพอเสร็จ Cygwin ก็หมดประโยชน์แล้ว ครับ ให้กลับมาที่เครื่องมือของวินโดวส์ตามปกติ
 7. ที่ c:thailatexfonts ให้คัดลอกไฟล์
  lthuni.enc
  หรือ thailigs.enc ไปไว้ที่ c:Program FilesMiKTeX 2.6dvipsbase
  และ
  thai.map ไปไว้ที่ c:Program FilesMiKTeX 2.6dvipsconfig และ c:Program FilesMiKTeX 2.6fontsmapdvips
 8. ให้เข้าไปที่ c:thailatexbabel ให้คัดลอกไฟล์นามสกุล .fd, .def, .ldf และ .sty ไปยัง c:Program FilesMiKTeX 2.6texgenericbabel
 9. ที่ c:thailatexfonts ให้คัดลอก (โฟลเดอร์ thai ต้องสร้างใหม่)
  ฟอนต์ .afm ทั้งหมดไปไว้ที่ c:Program FilesMiKTeX 2.6fontsafmpublicthai
  ฟอนต์ .tfm ทั้งหมดไปไว้ที่ c:Program FilesMiKTeX 2.6fontstfmpublicthai
  ฟอนต์ .pfb ทั้งหมดไปไว้ที่ c:Program FilesMiKTeX 2.6fontstype1publicthai
  ฟอนต์ .vf ทั้งหมดไปไว้ที่ c:Program FilesMiKTeX 2.6fontsvfpublicthai

  ตามลำดับ
 10. ใช้คำสั่งที่ command prompt ของวินโดวส์

  ใส่บรรทัด Map thai.map เข้าไปเพียงบรรทัดเดียวนะครับแล้วก็เซฟ

 11. ใช้คำสั่ง ที่ command prompt ของวินโดวส์

  เพื่อให้ MiKTeX ปรับปรุงฐานข้อมูลของ ชื่อไฟล์และสร้าง map ของฟอนต์ต่าง ๆ

 12. ลองสร้างไฟล์และทดสอบดู

  โดยที่ xxxx คือชื่อฟอนต์ที่เราต้องการ (ค่าตั้งต้นคือ norasi) ผู้ใช้สามารถเลือกได้ดังนี้ gruda, norasi, kinnary, sawasdee, ttype, ttypist, umpush, purisa และ waree ผมเข้าใจว่ามีสองฟอนต์ที่ใช้แทนฟอนต์ยอดบังคับบน Word ได้ (แทน Angsana New (kinnary) กับ Browallia New (norasi) ไม่แน่ใจเทียบด้วยตา) ดูตัวอย่างไฟล์

 13. ถ้าทำทุกอย่างตามแล้วไม่ได้นะครับ ให้ลองทำดังต่อไปนี้
  - upgrade MiKTeX แล้วลองทำข้อ 11 ใหม่
  - edit file udpmap.cfg ที่อยู่ที่ C:Program FilesMiKTeX 2.6miktexconfig โดยตรง
  โดยเพิ่มบรรทัดสุดท้ายตามข้อ 10 แล้วทำตามข้อ 11 ใหม่
 14. ถ้าได้แล้วไม่มีอะไรผิดพลาดให้ลองทดสอบกับไฟล์นี้ teststd.tex
 15. ฟอนต์ของวินโดวส์จำพวก angsana ให้ดาว์นโหลดจาก การติดตั้งภาษาไทยกับ MikTeX และต้องทำข้อ 7-11 ใหม่ โดยใช้ไฟล์ของลิงค์ข้างต้นประกอบด้วย หรือไม่ก็ทำตามเว็บข้างต้นได้เลย

การติดตั้ง SWATH (Smart Word Analysis for THai) Thai word segmentation.

 1. ดาวน์โหลด SWATH และขยายไฟล์เก็บไว้ที่ไหนก็ได้ อยู่กับชุดคำสั่งที่จะเรียกใช้ ในที่นี้คือ c:swath แล้วทำ batch file ง่าย ๆ เช่น

 2. กรณีต้องการใช้ UTF-8 (สำหรับ UTF-8 editor) ก็เพิ่มตัวเลือก -u u,u เข้าไปด้วย ดังนี้ (อ้างอิงจากเว็บของคุณ เทพพิทักษ์)

สัญญาอนุญาตสร้างสรรค์ร่วมกัน
This work is part of Creative Commons

แก้ไขครั้งล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2552