การแสดงภาพซ้อนภาพ pictures over picture

เรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกที่เขียนสองที่นะครับ ทั้งบน thai-tug และ thailatex โดยในระยะแรกจะเขียนทั้งสองที่ เมื่อเว็บ thai-tug เริ่มอยู่ตัวก็จะเขียนเพียงที่เดียว จะได้ไม่แยกลูกค้ากัน

เรื่องนี้ได้รับคำถามจากเพื่อนโดยที่ผมไม่ได้ตอบ และเพื่อนก็จัดการทำเองและได้แนะนำแพ็กเกจ overpic เขียนโดย Rolf Niepraschk ชาวเยอรมันตั้งแต่ปี 1997 และมีการปรับปรุงแก้ไขในสองปีถัดมา ซึ่งแกมีผลงานเกี่ยวกับ LaTeX หลายชิ้นด้วยกัน ที่น่าเศร้าคือไม่มีคู่มือ ถ้าอยากได้คู่มือต้องคอมไพล์เอง ซึ่งคู่มือก็ไม่อธิบายอะไรว่ากันเนื้อ ๆ (จริง ๆ มันคือตัวอย่าง) เริ่มต้นที่การใช้งานแบบสัมพันธ์ง่าย ๆ กันเลยครับ โดยการเริ่มใช้แพ็กเกจ

จากนั้นก็ลองใส่รูปดู ในที่นี้ผมมีรูป tina.pdf อยู่ (แพ็กเกจนี้ใช้ได้ทั้ง LaTeX และ pdfLaTeX) โดยเรียกดูรูปดังนี้

โดยบอกให้รูปแสดงเส้นกริดและมีตัวเลขกำกับทุก ๆ 10% ผลที่ได้จะเป็นดังรูปข้างล่าง

overpic1

รูปภาพพร้อมเส้นกริด

จากรูปเราจะเห็นเส้นกริดพร้อมตำแหน่งกำกับเป็นตัวเลข ก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วที่จะวางรูป ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็แสดงดังรูปข้างล่าง

ผลลัพธ์

ผลลัพธ์

จะเห็นว่ามีรูปรูปเดิมที่มีขนาดเล็กลงเล็กน้อยวางซ้อนกันอยู่ การวางรูปซ้อนกันง่าย ๆ แบบนี้เราไม่จำเป็นต้องไปตัดแต่งรูปให้เสียเวลา รูปแบบการใช้งานที่เห็นมีใช้กันบ่อย ๆ ก็คือกราฟซ้อนกราฟครับ เวลาเราต้องการขยายส่วนของเส้นกราฟตรงไหนก็แค่วางรูปลงไปได้ ซึ่งเราสามารถวางตัวอักษรทับรูปได้ด้วยวิธีเดียวกัน

สุดท้ายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการใช้ระยะแบบค่าสัมบูรณ์ แพ็กเกจนี้ก็สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนตัวเลือกเป็น abs และกำหนดค่าระยะที่เราต้องการ การแสดงเส้นกริดก็ทำได้แบบเดียวกัน ดังนั้นผมจะแสดงแค่ชุดคำสั่งสุดท้ายนะครับ เพื่อไม่ให้ตัวเนื้อหายาวเกินไป

เป็นอันจบเรื่องนี้แค่นี้นะครับ มีปัญหาก็เขียนถามกันมาได้