Plot2SVG MATLAB and Inkscape

หลายคงคงรู้ว่าเวลาเอารูปจาก MATLAB ไปใส่ในเอกสาร LaTeX นั้น ฟอนต์ที่อยู่ในกราฟนั้นจะไม่เหมือนกับเอกสาร ปัญหานี้จะว่าใหญ่ก็ไม่เชิง จะว่าเล็กก็ไม่เชิง ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคน

แน่นอนสำหรับผมนั้นแค่เอารูปแบบ pdf หรือ eps ไปใช้ในเอกสารแล้วภาพไม่แตก พิมพ์ออกมาสวยงามกว่าชาวบ้านเขาก็พอแล้ว แต่ปรากฏว่าปัญหานี้ใหญ่พอสมควรสำหรับคนเยอรมันที่ผมทำงานด้วย

จริง ๆ มีวิธีแก้ไขหลายวิธีปัญหานี้ได้พูดกันอย่างกว้างขวางที่ What is the best way to include Matlab graphics รวมถึงวิธีแก้ไขด้วยครับ  วิธีที่ดีที่สุดให้ดูคำตอบของคุณ Shuhao Cao ที่มีรูปเยอะ ๆ ซึ่งคุณ Shuhao Cao ได้แสดงปัญหาของการใช้ matlab2tikz ซึ่งมีผู้นิยมใช้กันมาก ซึ่งปัญหาเหล่านี้นั้นผมก็เจอเหมือนกัน และไม่เคยใช้ matlab2tikz สำเร็จเลย

วิธีที่คุณ Cao เสนอให้ใช้คือ plot2SVG ซึ่งโหลดได้จากเว็บของ  plot2svg_20120915.zip การติดตั้งก็เหมือนกับแพ็กเกจของ Matlab ทั่วไป การเรียกใช้คำสั่งก็อ่านได้ในคู่มือที่ติดมาด้วยครับ เมื่อได้ไฟล์ SVG แล้ว เราสามารถจะเอาไปตัดแปลงแก้ไขใน Inkscape ได้ โดยตรงแล้ว export ออกมาเป็น pdf ไฟล์ กับไฟล์ tex เพื่อใช้ประกอบในเอกสารได้เป็นอย่างดี ลองใช้ดูครับ