underscore !

เป็นเรื่องที่ user เก่า(และแก่ด้วย) อย่างผมถึงกับต้องตีอกชกหัวตัวเอง ตกม้าตายเอาง่าย ๆ เรื่องมีอยู่ว่า ผมเข้าใจเอาเองมาตลอดว่าใน LaTeX เขียน underscore '_' ได้เฉพาะใน math mode และจะหมายถึงการใส่ตัวห้อย (subscript)

ปัญหาของผมที่เจอบ่อย ๆ ก็คือเวลาที่ผมต้องการจะเขียนชื่อไฟล์ที่มีตัว underscore นี้ ผมมักใช้ท่าพิเศษ เช่นใช้คำสั่ง \verb หรือ \url ซึ่งสามารถใช้งานได้ปกติ แต่ไม่ใช่ท่ามาตรฐาน ออกจะเป็นขบวนท่านอกด่านไปซักหน่อย วันนี้ต้องเขียนเอกสารอธิบายไฟล์ โดยต้องอ้างชื่อไฟล์หลายไฟล์ และบางชื่อไฟล์ต้องไปอยู่ในหลายสถานที่ ๆ ไม่ค่อยจะได้อยู่ เช่น ใน \caption เป็นต้น และนั่นคือที่มาของปัญหาเพราะขบวนท่า \verb ไม่ทำงาน ขบวนท่า \url ทำบ้างไม่ทำบ้าง ก็เลยต้องหาวิธี แล้วก็พบว่าวิธีมาตรฐานนั้นมีมานานมากแล้วตั้งแต่ LaTeX 2.09 โน่น สุดยอดไหมหล่ะ ก็แค่ใช้ \_ เท่านั้นเอง ง่ายสะดวก ตรงไปตรงมา จบ

Tags: