steinmetz เขียนเฟสด้วย LaTeX

เขียนด้วยคนอิตาลีอุทิศให้กับคนคิดที่มหาวิทยาลัยไฟไหม้ ชื่อเลยแปลก ๆ จริง ๆ แล้วมันคือแพ็กเกจไว้สำหรับเขียนเฟสสำหรับพิกัดเชิงขั้วของวงจรไฟฟ้านั่นเองครับ ใช้งานง่ายมาก ๆ

ก็จะได้ phase

ง่ายดี ใครใช้ MikTeX ก็ไม่ต้องติดตั้งพิมพ์ usepackage{steinmetz} มันก็จะิติดตั้งให้เอง

ดูคู่มือที่ steinmetz.pdf