ความลับสวรรค์

เนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาเขียน โพสนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับจดไว้กันลืมครับ

  1. lmodern ต้องลงเอง มันไม่ลงให้อัตโนมัติ
  2. สำหรับ MiKTeX นั้น XeLaTeX ต้องใช้ -enable-write18 แทนที่จะเป็น --shell-escape
  3. สำหรับหนังสือภาษาไทย ที่มีตัวภาษาอังกฤษ และสมการคณิตศาสตร์ปน ให้ใช้ตัวเลือก no-math
    \usepackage[no-math]{fontspec}เข้าไปเจอความลับสวรรค์จาก page Thai Students Love LaTeXเพื่อสั่งให้ LaTeX ไม่ใช้ฟอนต์ไทยกับสมการคณิตศาสตร์
  4. ใน beamer ในสมการคณิตศาสตร์ ที่มี $\hat{f}$ เวลาแสดงผลจะเพี้ยน ป้อนกันได้ด้วย \usefonttheme{professionalfonts}

แค่นี้ก่อนนะครับ