P&ID

P&ID with TikZ

ความลำบากอันหนึ่งในการเขียนหนังสือ ก็คือการวาดรูปประกอบหนังสือ ส่วนใหญ่ถ้าไม่มีทีมงานวาดรูป ตัวผู้เขียนที่เป็นอาจารย์ก็ต้องเขียนเองวาดรูปเอง

ปัญหาคือถ้ารูปยาก ๆ ก็ไม่รู้จะวาดอย่างไร จะใช้โปรแกรมวาดรูปก็มีปัญหาตามมามากมาย

  1. โปรแกรมฟรี หรือเสียเงินแต่ใช้ฟรีได้ (academic version) ก็ต้องเรียนรู้การวาดรูปใหม่ คนไม่มีหัวรับประกันได้ว่าใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะเรียนรู้ได้
  2. การใช้ TikZ กับ M4 Circuit Macro นั้นเหมาะกับรูปทั่ว ๆ ไป ส่วนงานเฉพาะก็ลำบาก ยกเว้น M4 Cirucit Macro ที่ว่าวงจรไฟฟ้าได้ดีที่สุดอยู่แล้ว
  3. WinFIG (มีค่าใช้จ่าย) ดูจะแก้ปัญหาได้ทั้งหมด แต่การวาดรูปเฉพาะทางก็เสียเวลามาก

ในสาขาที่ผมทำงานอยู่ การวาดรูป P&ID ก็เป็นปัญหามาก วันนี้ก็มีแพ็กเกจแนะนำ ผมยังไม่ได้ลองใช้ แต่คิดว่าน่าจะเพียงพอต่อความต้องการในการวาดรูปประกอบหนังสือ

ซึ่งมี

  1. Chemplants - Symbology to draw chemical plants with TikZ
  2. PIDcircuitTikZ

ผมยังไม่เคยใช้แต่จดไว้ก่อน อีกตัวหนึ่งที่กำลังตามหาอยู่ก็คือโปรแกรมวาดรูป Mechanics

Tags: ,