Export Simulink Diagram to use in LaTeX Document

ภาพจาก Simulink ของ Matlab เป็นหนึ่งในภาพที่การจับภาพจากหน้าจอไปลงเอกสารได้รับความนิยมมาก ๆ ส่วนใหญ่ก็จะได้กรอบของหน้าต่างติดมาด้วย พอมาใช้ในเอกสารจริง การย่อขยายรูปภาพก็จะทำให้ได้รูปที่ดูไม่ดีนัก จริง ๆ แล้วถ้าดูเอกสารของ Simulink บริษัท Mathworks นั้นจะไม่พบว่ามีการจับภาพจากหน้าจอมาใส่แต่อย่างใด ในบทความนี้จะนำเสนอวิธีการดึงรูปจาก Simulink ในรูปแบบเวกเตอร์มาใส่เอกสารบน LaTeX ให้ได้รูปที่ดี และสามารถใช้ได้ทั้ง LaTeX และ pdfLaTeX

หลังจากสร้าง Simulink ไฟล์เรียบร้อยแล้ว ก็ใส่จัดเก็บในชื่อที่ต้องการ ในที่นี้จะใช้ thaitug คำสั่งที่ต้องใช้งานคือ

ตัวเลือก -sthaitug คือ Simulink ไฟล์ที่เราต้องการในที่นี้คือ thaitug.mdl ส่วน -depsc2 เราต้องการพิมพ์ออกเป็น postscript level 2 ไฟล์แบบมีสีด้วย ส่วน thaitug.ps คือไฟล์ที่ต้องการจัดเก็บ ทั้งหมดทำบน workspace ของ Matlab ซึ่งไฟล์รูปภาพแบบ postscript สามารถเรียกดูได้ด้วยโปรแกรม ghostview นอกจากนั้นยังสามารถจัดการแปลงให้อยู่ในรูปแบบอื่น ๆ ได้โดยตรง(ในที่นี้จะไม่กล่าวถึง) เมื่อได้รูป .ps แล้ว เราก็ต้องแปลงให้อยู่ในรูปแบบ .eps และลบส่วนของรูปที่เป็นสีขาวออกให้หมด เพื่อให้ได้รูปที่ไม่มีขอบโล่ง ๆ นั่นเอง สามารถทำได้โดยการใช้คำสั่ง ที่ command prompt ของ windows

เมื่อได้รูป .eps ที่ไม่มีขอบแล้ว ให้ใช้คำสั่ง

เพื่อจัดแต่งรูป เพราะบางกรณีคำสั่ง ps2epsi จะตัดขอบเกิน ทำให้บางส่วนของรูปภาพหายไปเล็กน้อย สำหรับโปรแกรม epstool นั้นสามารถ
โหลดได้จากเว็บของ Ghostscript

สุดท้ายก็ใช้คำสั่ง

เพื่อแปลงรูป .eps ไปเป็น .pdf สำหรับคนที่ใช้ pdflatex รูปสุดท้ายที่ได้จะเป็นดังนี้ครับ

อนึ่งรูปจริงนั้นจะไม่มีกรอบ แต่ใส่กรอบมาเพื่อให้เห็นว่ารูปจะถูกตัดส่วนขอบสีขวาที่ไม่มีรูปภาพออกไป