Chapter หรือ Section ที่มี สัญลักษณ์คณิตศาสตร์

Chapter หรือ Section ที่มี สัญลักษณ์คณิตศาสตร์ ในกรณีที่ใช้ Hyperref จะมีคำเตือนจาก LaTeX นะครับ มีคำเตือนมาก ๆ ก็ไม่ดี วิธีแก้ก็คือให้ครอบสมการด้วย texorpdfstring{$สัญญลักษณ์คณิตศาสตร์$}{} คำเตือนก็จะหายไปครับ ยกตัวอย่างเช่น

Read More