Conference Class

เวลาเราเขียนเปเปอร์ อย่างล่าสุดผมเขียนเปเปอร์เพื่อส่ง SICE 2019 นั้น สาย LaTeX ก็แค่ไปโหลดเอา LaTeX Class ของประชุมวิชาการนั้น ๆ มาลงแล้วก็ ทำตามตัวเอกสารไป อย่างไรก็ตาม Class เหล่านี้ส่วนใหญ่ยังไม่สนับสนุน Unicode LaTeX จำพวก XeLaTeX ปัญหาที่ตามมาคือฟอนต์ที่ระบุใน Class นั้น ๆ ไม่มีระบุในระบบของ XeLaTeX ทำให้ผลที่ได้ไม่ตรงกัน จากรูปที่เห็น title ควรจะเป็นตัวหนา แบบรูปข้างล่างนี้ วิธีแก้ไขง่ายนิดเดียว (เส้นผมบังภูเขาจริง ๆ) ก็ทำได้โดยการเพิ่มแพ็กเกจ fontenc เข้าไปก็แค่นั้นเอง ดังนี้ครับ

   

Read More →