เปรียบมวย unicode edtiors for LaTeX

ในปัจจุบันบนวินโดวส์มีบรรณาธิกรณ์ (editor) อยู่สองตัวที่รองรับ unicode และสามารถทำ forward/inverse search ได้ ตัวหนึ่งคือ TeXWorks ส่วนอีกตัวคือ TeXMakerX ในบทความนี้จะเปรียบเทียบเฉพาะความสามารถในด้านที่กล่าวถึงเท่านั้น รูปร่างหน้าตาและความสามารถอื่น ๆ นั้น TeXWorks ยังคงเปรียบเทียบกับ TeXMakerX ไม่ได้  นั่นเป็นเพราะ TeXMakerX นั้นมีฐานมาจาก TeXMaker ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบ คราวนี้ TeXMakerX ได้ออกเวอร์ชัน 2.0  ซึ่งบรรจุความสามารถ forward/inverse search ทำให้ไม่จำเป็นต้องไปหา pdf viewer แบบ Sumatra PDF และเนื่องจากตัวมันรองรับ unicode ทำให้สามารถใช้งานกับภาษาไทยได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ XeLaTeX ทำให้การแก้ไขงานที่เป็นภาษาไทยไม่ยุ่งยากอีกต่อไป  หน้าตาของ pdf viewer ที่ติดมากับ TeXMakerX นั้นเป็นแบบรูปข้างล่าง ก็มีฟังก์ชันในการดูไฟล์เอกสารครบถ้วน เพียงพอที่จะใช้ตรวจสอบเอกสาร หลังจากที่เราได้เอกสาร pdf แล้ว […]

Read More

ทักทายเดือนเมษายน ตอนกลางเดือนพฤษภาคมที่ร้อนระอุ

ในบรรยากาศอันร้อนระอุทั้งในใจและนอกใจแบบนี้ การทำอารมณ์ให้เขียนบทความเกี่ยวกับ LaTeX ที่ยากยิ่งก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่  ยังดีที่มีบทความแก้ขัดจากคุณสุขุมมาให้เมื่อเดือนที่แล้ว ไม่งั้นเว็บก็จะร้างเรื่องใหม่ ๆ ไปอีกนานทีเดียว  แต่ยังไงก็ยังดีกว่า The PracTeX Journal ฉบับ 2008-4 ที่พึ่งออกมาไม่กี่วันหล่ะน่า สำหรับบทความที่อยู่ในคิวก็จะมีเรื่องการใช้งานตารางที่เีขียนโดยคุณสุขุม ซึ่งยังรอให้ผมเพิ่มเติมในส่วนของคำอธิบายอยู่ ซึ่งต้องขอบคุณคุณสุขุมด้วยครับที่คอยหาความรู้มาแบ่งปัน  ส่วนตัวผมเองก็ขอแนะนำโปรแกรม yEd - Graph Editor ที่ทางเว็บ Malaysian LaTeX User นำมาแบ่งปัน  และก็มีโปรแกรม TeXMakerX บรรณาธิกรณ์ตัวเก่งที่อนาคตไกลออกเวอร์ชัน 1.9.9  ยังไม่ได้ลองเหมือนกัน แต่ดูเหมือนจะเพิ่มอะไรขึ้นมาเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะระบบช่วยเหลือที่อาจจะรกหูรกตาพอสมควร สำหรับคนที่ต้องการใช้ coLinux เพื่อใช้งานโปรแกรมอย่าง Xfig ก็รอกันหน่อย ตอนนี้กำหลังแก้ไขเอกสารให้ใช้งานได้สำหรับเวอร์ชัน 8.x ที่รองรับ Ubuntu เวอร์ชันหลัง ๆ ได้ ส่วนวันนี้ลาแค่นี้ครับ

Read More

TeXMakerX 1.9.3 preview

TexMakerX เป็นบรรณาธิกรณ์ที่สนับสนุนยูนิโค้ดที่แยกตัวออกมาจาก TexMaker อีกทีหนึ่ง ตัว TexMakerX นั้นมีทุกอย่างที่ TexMaker มี โดยมีการนำคุณสมบัติที่ดี ๆ มาทั้งหมดและนำมาปรับปรุงแก้ไข ถ้ามองเฉพาะหน้าตาและความง่ายในการใช้งาน TexMaker 1.9.2 นั้นยังใช้งานทั่วไปง่ายกว่า TexMakerX อยู่นิดหน่อย แต่ตัว TexMakerX นั้นได้เพิ่มหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามา เช่น code folding ระบบ auto complete ที่ใช้งานได้จริง เป็นต้น จากรูปจะเห็นได้ว่าหน้าตามาตรฐานของ TexMakerX นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจาก TexMaker รุ่น 1.8 เลย แต่ในรุ่นนี้สามารถเปลี่ยนหน้าตาให้ทันสมัยขึ้นได้จากเมนู Option ซึ่งไม่ขอพูดถึงแล้วกันครับ เท่าที่ใช้ดูเล็กน้อยก็พบว่าการใช้งานไม่แตกต่างอะไรไปจาก TexMaker เลย โดยเฉพาะจุดเด่นของ TexMaker ในเรื่องของการแ้จ้งผลขอผิดพลาดที่ดีมาก ๆ ในตัว TexMakerX นั้นยังได้เพิ่มแท็บ log file, message, preview เพิ่มขึ้นมาจากปกติอีก มีข้อดีคือทำให้ไม่สับสน […]

Read More